Tủ mát minibar

Tủ mát minibar mô tả

Tủ lạnh 65L cánh nhựa Hết hàng
Tủ lạnh 85L cánh kính
Hết hàng
TỦ LẠNH KHÁCH SẠN 85L CÁNH NHỰA Hết hàng
Tủ mát khách sạn 20L cánh kính Hết hàng
Tủ mát khách sạn 20L cánh nhựa Hết hàng
Tủ mát khách sạn 21L cánh kéo Hết hàng
Tủ mát khách sạn 28L cánh nhựa Hết hàng
TỦ MÁT KHÁCH SẠN 35L CÁNH KÍNH Hết hàng